Garantievoorwaarden Zakelijk

Wat is het garantiebeleid?

 • Als zakelijke klant (bestelling met BTW-nummer) heb je recht op een wettelijke garantieperiode van 2 jaar vanaf de facturatiedatum van Vasco Group indien het product fabricagegebreken vertoont.
 • Indien je een garantie-aanvraag wenst in te dienen, breng je Vasco Group hiervan op de hoogte binnen 2 werkdagen vanaf de dag waarop je een gebrek aan het product vaststelt.
 • De garantie houdt in dat Vasco Group naar eigen inzicht een herstelling uitvoert of nieuwe onderdelen of een nieuw product zal leveren.
 • Om beroep te doen op je garantie moet je de originele factuur kunnen voorleggen.
 • De garantietermijn van 2 jaar is niet geldig voor verbruiksgoederen. Hiermee bedoelen we producten die je regelmatig moet vervangen, zoals bijvoorbeeld luchtfilters.
 • In geval van een klacht of uitvoering van de garantie blijft de schriftelijke verkoopovereenkomst tussen Vasco Group en de consument geldig. Je blijft als consument dus wel gebonden aan betalingsverplichting.

Hoe verloopt een garantie-aanvraag?

 • Je kan een garantie-aanvraag indienen voor producten van de Vasco Accessory Shop door een mail te sturen naar info@vasco.eu met vermelding van volgende gegevens:
  • Je contactgegevens
  • Het ordernummer van de betreffende bestelling
  • Een artikelomschrijving van het product waarvoor je garantie aanvraagt. (productnaam, artikelnummer, type, maten, kleur)
  • Een duidelijke omschrijving van het probleem
  • Een duidelijke foto waarop zichtbaar is welke schade er aan het product is en een foto waarin het product gemonteerd is.
 • Vasco Group zal je garantie-aanvraag beoordelen en neemt persoonlijk contact met jou op om je aanvraag te behandelen.
 • Indien Vasco Group je garantie-aanvraag goedkeurt zullen we naar ons eigen inzicht één van volgende oplossingen aan je voorstellen.
  • De defecte goederen/onderdelen worden gedeeltelijk of volledig vervangen.
  • De defecte goederen/onderdelen worden hersteld.
  • Een vergoeding die redelijkerwijs overeenstemt met de aard en de omvang van het defecte product/onderdeel.
 • Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de oplossing die Vasco Group aan je voorstelt.
 • In geval van een herstelling kan Vasco Group beslissen of die ter plaatse gebeurt of op locatie van Vasco Group.

Wanneer is de garantie niet van toepassing?

 • De garantie is niet van toepassing op:
  • Gebreken die volgens Vasco Group het gevolg zijn van verkeerd gebruik, onvoorzichtigheid of ongeluk. Bv. het niet volgende van de gebruikershandleiding die bij de goederen worden geleverd.
  • Gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel door derden zonder toestemming van Vasco Group.
  • Gebreken die het gevolg zijn van niet-regelmatig en/of niet-vakkundig onderhoud.
  • Gebreken die het gevolg zijn van gebruik in een ongeschikte omgeving.
  • Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of gebruik.