Dienst-na-verkoop zakelijk

Kan ik mijn bestellen retourneren?

 • Als zakelijke klant (bestelling met BTW-nummer) heb je geen herroepingsrecht. Je mag je bestelling enkel retourneren als je voorafgaand schriftelijke toestemming krijgt van Vasco Group.
 • In het geval van een tekort, defect of niet-conform product, kan je ons contacteren om een klacht te melden.

Wanneer kan ik een klacht melden?

 • Een klacht is enkel geldig indien je dit schriftelijk aan Vasco Group meedeelt, dit binnen de genoemde termijn:
  • 3 werkdagen na levering van de goederen, voor onmiddellijk waarneembare zichtbare defecten.
  • 3 werkdagen na de datum waarop het defect ontdekt is, maar in geen geval later dan 3 maanden na levering van de goederen.
 • Een klacht is niet geldig in geval van:
  • Gebreken die volgens Vasco Group het gevolg zijn van verkeerd gebruik, onvoorzichtigheid of ongeluk. Bv. het niet volgende van de gebruikershandleiding die bij de goederen worden geleverd.
  • Gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel door derden zonder toestemming van Vasco Group.
  • Gebreken die het gevolg zijn van niet-regelmatig en/of niet-vakkundig onderhoud.
  • Gebreken die het gevolg zijn van gebruik in een ongeschikte omgeving.
  • Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of gebruik.

Hoe kan ik een klacht melden?

 • Je kan klacht indienen voor producten van de Vasco Accessory Shop door een mail te sturen naar info@vasco.eu met vermelding van volgende gegevens:
  • Je contactgegevens
  • Het ordernummer van de betreffende bestelling
  • Een artikelomschrijving van het product waarvoor je garantie aanvraagt. (productnaam, artikelnummer, type, maten, kleur)
  • Een duidelijke omschrijving van het probleem
  • Een duidelijke foto waarop zichtbaar is welke schade er aan het product is en een foto waarin het product gemonteerd is.
 • Vasco Group zal je garantie-aanvraag beoordelen en neemt persoonlijk contact met jou op om je aanvraag te behandelen.
 • Indien Vasco Group je toestemming geeft om het product te retourneren, ben je zelf verantwoordelijk voor de verzending van het product en de kosten daarvan.
 • Indien Vasco Group je klacht aanvaardt zullen we naar ons eigen inzicht één van volgende oplossingen aan je voorstellen.
  • De defecte goederen/onderdelen worden gedeeltelijk of volledig vervangen.
  • De defecte goederen/onderdelen worden hersteld.
  • Een vergoeding die redelijkerwijs overeenstemt met de aard en de omvang van het defecte product/onderdeel.
 • In geval van een klacht of uitvoering van de garantie blijft je schriftelijke verkoopovereenkomst met Vasco Group geldig. Je blijft dus wel gebonden aan je betalingsverplichting.